జూలై 17న శ్రీవారి ఆలయంలో ఆణివార ఆస్థానం
శ్రీవారి ఆలయం మూత ::  జూలై 16న రా|| 7 నుండి
దుర్గమ్మ చెంత వరుణయాగం
టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్య‌క్షునిగా శ్రీ వైవి.సుబ్బారెడ్డి ప్రమాణస్వీకారం
 భగవంతుడు చెడుని సృష్టించాడా ?
సంతృప్తి  : ఒక మంచి కథ 
సూర్య నమస్కారములు - ఒక పరిపూర్ణ యోగా సాధన
అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవం