banner

తెలుగు సంవత్సరాలకు ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయి. వాటి అర్థాలు


తెలుగు లోగిళ్లు కొత్త సంవత్సరాన్ని కొంగొత్త ఆశలతో ఆహ్వానిస్తున్నాయి. కోకిలమ్మ రాగాలు, ఘుమఘుమ వంటకాలు, షడ్రుచుల పచ్చడి ఉగాది పర్వదినాన్ని ఆనందమయం చేస్తున్నాయి. నూతనత్వానికి నాంది పలుకుతూ ఉగాది పర్వదినాన్ని ప్రతి ఏడాది అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాం. అయితే ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కో పేరుతో ఉగాదిని పిలుస్తారు. 

ఉగాదిని ఈ సంవత్సరం వికారి  నామ సంవత్సరంగా పిలుస్తున్నాం.

ఎందుకు ఇలా ఒక్కో సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క పేరుతొ పిలుస్తాము? 

ఈ పేర్ల వెనుక ఓ పురాణ గాథ ఉంది. అదేంటంటే విష్ణుమాయ కారణంగా నారదుడికి 60 మంది పుత్రులు జన్మిస్తారు. ఓ యుద్ధంలో వారంతా చనిపోతారు. నారద మహర్షి విష్ణుని ప్రార్థించగా ఆయన కరుణిస్తాడు. నీ పిల్లలు 60 సంవత్సరాలు కాలచక్రంలో తిరుగుతుంటారు, ఆ పేర్లు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయంటూ వరమిస్తాడు. అవే మన తెలుగు సంవత్సరాలుగా వాడుకలో ఉన్నాయి.

అరవై వసంతాలు.. వాటి అర్థాలు 


1. ప్రభవ  : యజ్ఞములు ఎక్కువగా జరుగుతాయని అర్థం.

2. విభవ : ప్రజలు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు. 

3. శుక్ల : సమృద్ధిగా పంటలు పండుతాయనే సంకేతమిస్తుంది.

4. ప్రమోదూత : అందరికీ ఆనందం పంచుతుందని అర్థం. 

5. ప్రజాపతి : అన్నింటా అభివృద్ధి చెందడాన్ని సూచిస్తుంది. 


6. ఆంగీరస : భోగభాగ్యములు కలగాలనే అర్థాన్నిస్తుంది. 

7. శ్రీముఖ : వనరులన్నీ సమృద్ధిగా అందుతాయని అర్థం. 

8. భావ : సద్భావనలు, ఉన్నత భావాలు కలిగి ఉండాలని తెలుపుతుంది. 

9. యువ : సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి, పాడిపంటలతో ప్రజలు సుఖంగా ఉండాలి. 

10.ధాత : అనారోగ్య బాధలు తొలుగుతాయని, ఔషధాలు ఫలిస్తాయని చెబుతుంది. 

11.ఈశ్వర : అందరూ క్షేమంగా, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని అర్థం. 

12. బహుధాన్య : దేశమంతా సుభిక్షంగా, సంతోషంగా ఉండాలని సూచిస్తుంది. 

13. ప్రమాది : వర్షాలు మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. 

14. విక్రమ : సమృద్ధిగా పంటలు పండిస్తూ, అన్నింటా విజయం సాధిస్తారని అర్థం. 

15.వృష : వర్షాలు సమృద్ధిగా కురుస్తాయని తెలుపుతుంది. 

16. చిత్రభాను : అంచనాలకు అందని ఫలితాలు పొందుతారు. 

17. స్వభాను : ప్రజలకు క్షేమం, ఆనందం, ఆరోగ్యం అందుతాయని అర్థం. 

18. తారణ : సరైన సమయంలో వర్షాలు కురుస్తాయి. 

19. పార్ధివ : సంపద సిద్ధిస్తుంది. 

20.వ్యయ : అతివృష్టి, అధిక ఖర్చులని సూచిస్తుంది. 

21. సర్వజిత్తు : ప్రజలకు అనుకూలించే వర్షాలు కురుయును. 

22. సర్వధారి : అందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని అర్థం. 

23. విరోధి : వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయి. 

24. వికృతి : అశుభ, ప్రతికూల ఫలితాలు సూచిస్తుంది. 

25. ఖర : సామాన్య పరిస్థితులు ఉంటాయి 

26. నందన : ప్రజలు ఆనందంతో ఉంటారు. 


27. విజయ : శత్రువుపై విజయం సాధిస్తారు. 

28. జయ : కార్యసిద్ధి, రుగ్మతలను జయిస్తారు. 

29. మన్మధ : భోగభాగ్యాలు సిద్ధించి, ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. బాధలు తొలిగిపోతాయి. 

30. దుర్ముఖి : ఇబ్బందులున్నా క్షేమకర ఫలితాలు పొందుతారు.

31. హేవిళంబి : ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉంటారు.

32. విళంబి : అంతా సుభిక్షంగా ఉంటారిని అర్థం. 

33.వికారి : శత్రువుల నుంచి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. 

34. శార్వరి : పంటల దిగుబడి సాధారణంగా ఉంటుంది. 

35. ప్లవ : నీటి వనరులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

36. శుభకృత : ప్రజలు సుఖంగా జీవిస్తారు. 

37. శోభకృత : సుఖసంతోషాలు వెల్లువిరుస్తాయి. 

38. క్రోధి : కోప స్వభావంతో సామాన్య ఫలితాలు పొందుతారు. 

39. విశ్వావసు : ధనం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. 

40. పరాభవ : ఓటములు ఎదురవుతాయి. 

41. ప్లవంగ : నీరు సమృద్ధిగా లభించును. 

42. కీలక : పంటలు విశేషంగా పండుతాయి. 

43. సౌమ్య : అందరికీ శుభాలు కలుగుతాయి. 

44. సాధారణ : సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి 

45.విరోధికృత : ప్రజల్లో వైరుధ్య భావాలు ఏర్పడతాయి. 


46. పరీధావి : భయాలు కలుగుతాయి. 

47. ప్రమాదీచ : ప్రమాదాలు ఎక్కువగా సంభవించును. 

48. ఆనంద : అంతా ఆనందమయమేనని అర్థం 

49. రాక్షస : క ఠినత్వం పెరగుతుంది. దుస్సంఘటనలు సంభవిస్తాయి 

50. నల : సస్య సమృద్ధి కలుగుతుంది 

51.పింగళ : సామాన్య ఫలితాలు కలుగుతాయి 

52.కాళయుక్తి : కాలానికి అనుగుణమైన ఫలితాలు వస్తాయి 

53.సిద్ధార్థి : అన్ని కార్యాలు సిద్ధిస్తాయి 


54.రౌద్రి : బాధలు కలుగుతాయి 

55.దుర్మతి : సామాన్య వర్షాలు కురుస్తాయి 

56.దుందుభి : ధాన్య సమృద్ధితో పాటు అంతా క్షేమంగా ఉంటారు. 

57.రుధిరోద్గారి : ప్రమాదాలు అధికం 

58. రక్తాక్షి : అశుభాలకు సంకేతం, సామాన్య ఫలితాలు వస్తాయి 

59.క్రోధన : అన్నింటా విజయం సిద్ధిస్తుంది. 

60.అక్షయ : అధిక సంపదలను సూచిస్తుంది.